SISE

 

2014 SSCollection "Story of man"

2014

Textile

© kanako sasaki