top of page

"PARCOKYOTO"

静香(shizuka)

Acrylic on Washi

2018

Parco Museum IKEBUKURO, Tokyo

2018.11.22-12.3

PARCO FACTORY IKEBUKURO web site

KS_EX_PARCO KYOTO_4.jpg
KS_EX_PARCO KYOTO_3.jpg
KS_EX_PARCO KYOTO_5.jpg
KS_EX_PARCO KYOTO_1.jpg
KS_EX_PARCO KYOTO_2.jpg
bottom of page