top of page

ISETAN

TANSEIKAI 2021 Spring&Summer

"NEW WORLD"

​Kanako Sasaki × Daisuke Shimura

Live performance

2021.2.19

Painting art / Kanako Sasaki
Flower art / Daisuke Shimura
AR creator / Yusuke Kashiwabara

Music / VIVI, Haruka Yamamoto, Koki Kato
Direction / Marina Suzuki ( KOKUSAI SOUSYOKU CO.,LTD.) 

Movie / Wong

Photo / Tadayuki Uemura
Special Thanks / Keisuke Horiguchi
(Isetan)

KS_Tanseikai 2021SS live_8.jpg
KS_Tanseikai 2021SS live_7.jpg
KS_Tanseikai 2021SS live_4.jpg
bottom of page